Celiakie
Vloženo 24.04.2014
 
 
Celiakii je třeba zvažovat jako příčinu CMP u mladých pacientů s kryptogenním iktem
i v případě absence GIT příznaků
 
 • celiakální sprue neboli celiakie (také glutenová enteropatie, endemická sprue, primární malabsorpční syndrom)  je chronické onemocnění sliznice tenkého střeva způsobené přecitlivělostí na lepek (neboli gluten), což je označení pro směs bílkovin obsaženou v mnoha druzích obilí
 • nesnášenlivost přetrvává celoživotně, částečně geneticky determinována. V současnosti je tato choroba nevyléčitelná, při dodržování bezlepkové diety však vymizejí všechny její příznaky
 
 • při konzumaci potravin obsahujících gluten, vzniká zánět sliznice tenkého střeva a dochází k rozsáhlé zkáze epitelových buněk střeva
 • kvůli tomu mohou být živiny pouze těžko vstřebávány a zůstávají nestrávené ve střevě.
 • symptomy:
  • ztráta hmotnosti
  • průjem
  • dávení, nechutenství, únava
 • celiakie je jako autoimunitivní onemocnění spojena s vyšším rizikem:
  •  non-Hodgkinského lymfomu
  • DM
  • Hashimotovy thyreoiditidy
  • dermatitis herpetiformis Duhring
 • celiakie je spojena i s vyšším výskytem kardiovaskulárních chorob, zvyšuje i riziko iCMP (OR 1.4)  [El Moutawakil, 2009]  [Fabbri, 2012]  [Medscape, 2014]
 
 • detekce protilátek tkáňové transglutaminázy v krvi
 • biopsie střevní (zlatým standardem bývá rozbor bioptického odběru z duodena)
 
 • základem je dodržování bezlepkové diety
  • střevo se uzdraví a riziko dlouhodobých následků se sníží
 

 

TOPlist