Idiopatické střevní záněty
Vloženo 20.04.2014
 
 
 • chronické střevní záněty jsou spojeny s vyšším rizikem trombembolických příhod (včetně iCMP) - riziko však není známo
  • ulcerosní kolitida (UC) 
  • Crohnova choroba (CD)
 • jedná se o chronický zánět střevní sliznice
  • u CD se jedná o chronickou aktivaci T lymfocytů, transmurální, segmentální postižení
  • u UC se jedná o povrchový zánět, bez aktivace T buněk, dominují humorální mechanismy, řada pacientů má pozitivní nález ANCA
 • dg. se opírá o:
  • klinický obraz
  • endoskopický a radiologický nález
  • histologii
 
 • systémový zánět s produkcí cytokinů a volných kyslíkových radikálů
 • abnormity koagulačního systému
 
Nontrombotické
 • neneurologické
  • artritida
  • sklerotizující cholangiitis
  • gluten senzitivní enteropatie
 • neurologické
  • periferní neuropatie
  • myelopatie
  • myasthenia gravis
Trombotické
 • hluboká žilní trombosa a/nebo plicní embolie
 • trombosa v atypické lokalizaci (mesenterální apod)
 • iCMP, trombosa mozkových žil a splavů
  • většinou v důsledku hyperkoagulačního stavu
  • vaskulitida je vzácná
 
Akutní terapie iCMP
 • IVT se zvýšeným rizikem krvácení
 • preferována je spíše lokální trombolýza či mechanická rekanalizace  [Brosch, 2012]
Prevence iCMP
 • základem je kompenzace základního onemocnění
 • nízkodávkovaná antioagulace či protidestičkové léky snižují riziko trombembolie, zvyšuje se současně riziko krvácení
 • vit. suplementace v případě hyperhomocystenémie   → viz zde
 
TOPlist