Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

ETIOPATOGENEZE iCMP
Marfanův syndrom

 
 
 • multisystémové, geneticky vázané onemocnění pojivové tkáně
  • většinou familiárně vázané (75%)
  • sporadická forma (25%)
 • AD dědičnost, řada mutací
  • mutace genu FBN1 (15q15-q21.1) a genu FBN 2 (5q23-q31) - koduje fibrilin
  • v genu TGFBR2 (transforming growth factor-beta receptor 2) lokus 3p22
  • v genu TGFBR1, lokus 9q22
 • typicky dominuje postižení skeletu, očí a srdce
 • v cévách je postižena tunica media
 Gen FBN1 kóduje proteinové molekuly fibrilinu1, které hrají při vzniku onemocnění pravděpodobně dvě úlohy. První úloha je mechanická- fibrillin1 se spojuje do vláken (mikrofibrily), které zabezpečují celistvost a správné fungování pojivové tkáně. Mutace v genu FBN1 způsobuje, že pojivová tkáň je slabší. Druhá úloha je regulační. Normální fibrillin se spojuje ještě s další bílkovinou (transformující růstový faktor beta – TGFB), která reguluje růst a specializaci buněk. Předpokládá se, že zmutovaný fibrillin neudrží pod kontrolou nadbytek TGFB a nebo jeho zvýšená aktivita vede k patologickým změnám v různých orgánech těla. Tato regulační úloha je narušena i v případě mutací v genech pro receptory transformujícího růstového faktoru beta, již zmiňované geny TGFBR1 a TGFBR2.
 

Neurovaskulární manifestace

 • disekce
  • často počínající v ascendentní aortě a šířící se na krční tepny  
 • kardioembolizace
  • valvulární dysfunkce
  • arytmie
 • tvorba aneuryzmat

Kardiovaskulární systém

 • častá příčina fatálních komplikací (příčina úmrtí až v 90%)
 • dilatace (až 80%) či disekce ascendentní aorty  [Hwa, 1993]
  • počínající dilatace patrna často již koncem 1.dekády
 • častá aortální regurgitace, prolaps Mi chlopně
 • dilatace pulmonární tepny
 • disekce ACC/ACI - většnou přechod  aorty

Postižení skeletu

 • vysoká postava
 • dlouhé, tenké končetiny
 • hypermobilní klouby
  • příznak palce - palec přesahující ulnární okraj ruky při prstech sevřených v pěst
  • příznak zápěstí - při obejmutí zápěstí palec přesahuje ukazovák
 • scapula alata
 • pectus carinatum a excavatum
 • pes planus
 • arachnodaktylie
 • skolióza a jiné deformity páteře
 • dolichocefalie

Postižení očí

 • ektopie čočky (až u 50% případů)
 • myopie
 • tendence k odchlípení sítnice
 
 • klinická kritéria - klinický obraz je ale variabilní
 • v dif dg. nutno  vyloučit:
 • genetické vyšetření
 
►Negativní rodinná anamnéza
 1. Z skóre dilatace kořene aorty ≥ 2 / disekce  + ektopie čočky
 2. Z skóre dilatace kořene aorty ≥ 2  / disekce + pozitivní mutaceFBN1
 3. Z skóre dilatace kořene aorty ≥ 2   + systémové skóre  ≥ 7 bodů
 4. ektopie čočky + pozitivní FNB1 bez ohledu na nález na aortě
Pozitivní rodinná anamnéza
 1. Ectopie čočky
 2. Systémové skóre  ≥ 7 bodů
 3. Z skóre dilatace kořene aorty 
  1. ≥ 2  u starších 20 let
  2. ≥ 3 u mladších 20 let
 
 
 • jen symptomatická
 • prevence námahy
 • monitorace skeletu
 • á rok ECHO srdce a aorty
 • pravidelné oftalmologické kontroly
 • není doporučeno těhotentství
 
ETIOPATOGENEZE iCMP
Ehlers-Danlosův syndrom
Aktualizace 19.08.2014
 
 
 
 • skupina chorob postihující pojivovou tkáň (hyperelastická kůže, hyperextendibilní klouby, vaskulární léze)
 • existuje minimálně 10 podtypů  [Byers, 1994]
  • 80% pacientů s EDS má typ I, II nebo III
  • většina cévních pacientů má typ IV
 • EDS IV má AD dědičnost s abnormální produkcí prokolagenu typ III
 • incidence cévních patologií stoupá s věkem  [Pepin, 2000]
  • ve věku 20 let má cévní příznaky asi 20% pacientů
  • ve věku 40 let až 80%
 • většina úmrtí vzniká v důsledku ruptury tepny
 

Aneuryzmata

 • nejčastěji postižen intrakraniální úsek ACI
 • aneu jsou vícečetná
 • ruptura může vést k tvorbě CCF

Karotido-kavernózní fistula (CCF)  → viz zde

 • většinou vznik spontánně ev. po mírném traumatu
 • většina CCF je přímých - ruptura ACI v průběhu sinus cavernosus (SC)
 • může být i bilaterální postižení
 • dg:
  • MRA, CTA
  • ev DSA (vyšší riziko komplikací v důsledku vaskulopatie)
 • terapie: embolizace (výkon opět s vyšším rizikem)

Arteriální disekce   → viz zde

 • v dg preferovat neinvazivní metody
Systémové příznaky
 • hyperelastická kůže  
 • hyperextendibilní klouby
 • trombocytopatie
 • zvýšená fragilita cév
 
 
 • klinický obraz 
 • rodinná anamnéza
  • náhlá nevysvětlitelná úmrtí
  • spontánní hemoragie
  • časté hemoragické komplikace operačních výkonů
 • genetické vyšetření (mutace genu COL3A1 na 2.chromozomu)
 • dg. cévní poruch: preferenčně CTA, MRA
 
 • symptomatická
 
TOPlist