ETIOPATOGENEZE iCMP
Dolichoektázie
Aktualizace 10.06.2014
 
 
 • dilatace + tortuozita tepen, někdy se používá označení dilatační arteriopatie
 • nejčastěji ve VB povodí (megadolichobasilaris)
 • incidence 0.06-5.8%
 • charakteristky níže uvedené platí i pro velká fusiformní aneuryzmata
 
 • ateroskleróza
  • postihuje intrakraniální tepny
  • věk > 40 roků
 • kongenitální poruchy
  • věk < 40 roků, častěji ženy, postiženy distálnější větve ve VB  povodí
  • Marfanův sy, Ehler-Danlos, AIDS, Fabryho choroba
 • disekce
 
 • tvorba trombů
  • lokální okluze perforátorů
  • distální embolozace
 • AS pláty se stenosou či okluzí odstupu perforátorů
  • ev. v kombinaci s nasedající trombosou
 • distorze odstupu perforátorů v důsledku tortuozity
 • ruptura fragilní stěny se vznikem SAK nebo ICH (riziko je až 20x vyšší oproti běžné populaci)
  • rizikové faktory: HT, antiagregancia/antikoagulancia, rozsah laterálního posunu tepny
  • SAK 2.2 vs 0.06-0.09 /1000 osob
  • ICH 11 vs 0.24-0.48 /1000 osob
 
 • CMP
  • ischemie (nejčastěji VB povodí)
  • krvácení (ruptura fragilní stěny)
 • kompresivní syndrom
  • komprese hlavových nervů
   • neuralgie trigeminu
   • hemispasmus facialis
  • komprese kmene
  • hydrocefalus
 
 • CTA / MRA /DSA
  • rozšíření a vinutost tepny,  posun laterálně
 • neurosono
  • zpomalení toků
 
 • různá, od asymptomatických forem po maligní
 • progrese je častější u mladších pacientů v přední cirkulaci
 • v případě iCMP je relativně vysoké riziko recidivy (až 60% / 11 roků)
 
 • benefit antiagregace/antikoagulace je nejistý (současně se zvyšuje riziko krvácení)
 • nejistý je i efekt operace (lepší výsledky v přední cirkulaci)
  • bypass
  • resekce s anastomózou
  • proximální okluze
  • transpozice
 
TOPlist