https://www.medscape.com/viewarticle/912460_3

Infekční příčiny CMP
Vloženo 15.5.2019
 
 

 

  Etiopatogeneze
 • lokální zánět mozkového parenhcymu/mening s přímou invazí do stěny cév
 • systémový zánět s provokací aterosklerózy a endoteliální dysfunkce
 
  Infekční agens
  Baktérie
  Orální baktérie
 • periodontitis patří mezi významné rizikové faktory ikt[Wu, 2000]  
  • chronická infekce vede k akceleraci AS a/nebo ruptuře plátu cestou zánětu
  • v AS plátech byl detekován hlavní dentální patogen Streptococcus mutans
  Infekční endokarditida (IE) → viz zde
 • CNS komplikace u 25-70% případů IE (70% ischemie)
  • dle MR studií abnormity v CNS (i klinicky němé) až u 80% případů [Hess, 2013]
  • časté jsou microbleeds, které mohou predikovat hemoragii či reprezentovat mykotická aneuryzmata    [Cho, 2017] 
 • vysoká mortalita
 Bakteriální meningoencefalitidy
 • ischemické CMP jsou komplikací u 17-43% meningitid, vyskytují se ale i hemoragie (2-9%) a trombosy žil/splavů
 • vznik buď na podkladě vaskulitidy, vazospazmů nebo trombosy
  Tuberkulózní meningitida   → viz zde
 
  Neurolues    → viz zde
 
  Neuborreliosa → viz zde
 
  Viry
  Herpesviry
 • varicella Zoster virus (VZV), herpes simplex virus (HSV) 1 and 2, Epstein– Barr Virus (EBV) a cytomegalovirus (CMV)
 • nejčastěji je s CMP spojován VZV   → viz zde
  • až 1.5 x vyšší riziko CMP v prvním měsíci po infekci [Nagel, 2017]
  • nejvyšší riziko je u oftalmické lokalizace

  HIV   → viz zde

 • CMP vzniká nejčastěji v důsledku zánětlivé vaskulopatie  [Benjamin, 2016]
  • akcelerovaná ateroskleróza
  • intimální hyperplazie
  • vaskulitida 
 • + podíl ev. sekundární infekce (varicella, hepatitis C apod¨)
  Hepatitidy
 • nejčastěji je asociace s CMP popisována u HCV [Fernandez-Montero, 2016]
  • vede k endoteliální dysfunkci a ateroskleróze
 • nejvyšší riziko je u kombinace HCV/HIV
 
  Mykotická onemocnění
 • mykotické stroke syndromy jsou vzácné
 • nejčastější agens Aspergilus, Candida, Cryptococcus
 • mechanismy vzniku CMP:
  • vaskulitida malých tepen (candida, cryptococcus)
  • trombembolie
  • přímá invaze do cév, tvorba aneuryzmat (aspergilus)
 
TOPlist