ETIOPATOGENEZE CMP / VASKULITIDY
CMP u pacientů s HIV/AIDS
 
 
 
 • virus HIV napadá v organismu skupinu bílých krvinek, tzv. CD4+ T lymfocyty (nazývané také pomocné lymfocyty), ve kterých se množí, později je i zabíjí a snižuje tak jejich počet v těle nakaženého člověka. Tyto bílé krvinky hrají důležitou roli v obranyschopnosti lidského organismu, jejich pokles vede k selhání imunity a rozvoji onemocnění AIDS
   
 • CMP u pacientů s HIV/AIDS nejsou časté
 • není zcela jasné, jak často se jedná o koincidenci a jak často o skutečnou kauzální souvislost s infekcí, jejími komplikacemi či její léčbou
  • v populační studii z r.2004 byla zjištěna asociace AIDS se zvýšeným rizikem iCMP (RR 9.1) i ICH (RR 12.7), slabinou byl nízký počet pacientů    [Cole, 2004]
  • jiná studie neprokázala vyšší riziko CMP u pacientů s vysokým počtem CD4+ T lymfocytů nebo nízkkou hladinou HIV RNA  [Marcus, 2014]
 
Protrombotický stav
 • deficit proteinu S
 • hyperviskózní syndrom
 • cerebrální žilní trombosa u kachexie a dehydratace
Sekundární příčiny embolizace a infekce CNS
 • kardioembolizace při kardiomyopatii, endokarditidě a nonbakteriální endokarditidě
 • sekundární vaskulitidy v důsledku infekce (HSV, CMV, candida albicans, TBC, VZV, toxoplazmóza, aspergilóza)
 • malignity s propagací do cévního systému (lymfomy)
 • akcelerovaná ateroskleróza (i v důsledku léčby inhibitory proteas)  [Vittecoq, 1998]
Primární HIV vaskulopatie     [Calabrese, 1991]   [Chetty, 2001]
 • small-vessel vaskulopatie
  • hyalinní zesílení stěny arteriol
  • perivaskulární infiltrát
 • vaskulopatie středních a velkých tepen
  • extra- i intrakraniální tepny
  • stenookluzivní postižení či fusiformní rozšíření  [Goldstein, 2009]
 
Laboratorní diagnostika HIV infekce
 • průkaz specifických HIV protilátek
  • objevují se téměř ve 100% HIV infikovaných osob za 3 týdny až 3 měsíce po infekci
  • v období krátce po infekci, kdy ještě protilátky nejsou vytvořeny („imunologické okno“), může být odběr falešně negativní
  • u epidemiologicky či klinicky suspektních případů je nutné vyšetření za 2-3 měsíce opakovat
 • přímá virologická diagnostika (průkaz virového antigenu p24 nebo virové RNA v krvi (virová nálož)
  • diagnostika vertikální infekce dětí v prvním půlroce až roce života (PCR HIV RNA)
  • diagnostika akutní infekce HIV (p24 a PCR HIV RNA)
  • testování bezpečnosti krve od dárců v inkubační době HIV infekce (p24)
  • sledování průběhu HIV infekce (progrese a efektu léčby – virová nálož PCR HIV RNA)
 • Imunologické vyšetření ukazuje v průběhu infekce HIV a onemocnění AIDS kontinuální snižování počtu CD4 buněk s rozvojem těžkého imunodeficitu
  • v průběhu léčení  ve specializovaných centrech je počet CD4+ T lymfocytů spolu s hodnotami virové nálože pravidelně sledován (optimálně ve 3 měsíčních intervalech)
 
Etiopatogenetická diagnostika iktu    → viz zde
 • HIV vaskulopatie je dg per exclusionem, přítomnost HIV u mladého pacienta s CMP by neměla být důvodem k neprovedení komplexní diagnostiky, neboť HIV infekce bude často pouze incidentální
 • důležité je pátrat po oportunních infekcích (vč. MR a LP) či nádorech a po abusu drog
 • pacienti s HIV by měli být vyšetření na neurosyfilis (a vice versa)
 • významné je podrobné kardiologické došetření vč TEE
 
TOPlist