Neuroborrelióza
 
 
Kauzální vztah mezi CMP a neuroborreliózou je velmi sporný!
I v případě prokázané borreliózy  vyloučit jinou etiologii CMP
 • Lymeská borrelióza je nejčastější antropozoonózou s přírodní ohniskovostí ve střední Evropě, vektorem borrelií je klíště Ixodes ricinus, v ČR infikováno 5-30% klíšťat
 • klíšťata, larvy a nymfy se vyskytují v lesnatých oblastech, lesoparcích i předměstských zahradách od března do půli listopadu.
 • k přenosu borrelií dochází slinami klíšťat obvykle do 24 ho­din po přisátí.
  • riziko vzniku klinicky manifestní Lymeské borreliózy je po přisátí klištěte infikovaného borreliemi přibližně 2%.
  • přisátí klíštěte uvádí cca 50% nemocných
 • B.burgdorferi (BB), Borrelia garini (BG) a Borrelia afzelii (BA) patří s dalšími borreliemi do řádu Spirochetales
  • spolu s leptospirami a treponemami tvoří čeleď Treponamataceae
  • v Evropě převažují borrelia burgdorferi sensu lato (BG a BA), v USA borrelia burgdorferi sensu stricto
 

K poškození tkání dochází při borreliose:

přímým působením borrelií 

 • přímý cytotoxický účinek je prokazatelný u erythema chronicum migrans a dalších kožních afekcí, u synovitid, artritid, myokarditid a en­dokarditid.

autoimunními ději

 • důležité především u neuroborreliózy, též však u myokarditidy, akrodermatitidy
 • zprostředkovány autoimunním působením T lymfocytů proti neu­ronům a gliálním buňkám nervového systému
 • významné jsou i zkřížené reakce protiborreliových Pl s bb myelinových pochev a neuroglií

na podkladě vaskulitidy

 • míšních kořenech, periferních nervech i ve svalech
 • CNS??
 
 • kauzální vztah neuroborreliózy (meningovaskulární formy)a iCMP je nejistý
 • problémem je i samotná diagnostika neuroborreliózy
  • problém senzitivity a specifity protilátek v séru
  • problematické odlišení chronické choroby od reziduálních titrů
  • nutný pozitivní nález v CSF
   • pleocytosa
   • hyperproteinorhachie
   • přítomnost OCB
   • intrathekální syntéza specifických Pl

                             

 • vždy nutnou vyloučit jinou příčinu iCMP vč. jiných vaskulitid!
 • po borrelióze pátrat hlavně u pacientů v endemické oblasti a u těch kteří mají další příznaky, odpovídající jiné neuroborrelióze (i tak ale bude kauzální vztah nejistý)
 
  Přenašeč    
                                                      
Vstup borrelií do organismu  
 
Nemanifestní nebo abortivní forma
 
časné
lokalizované
stadium
(do 5 týdnů)
  Erytema chronicum migrans  
celkové příznaky (subfebrilie, únava, malátnost, bolesti svalů a kloubů, event. regionální lymfadenopatie)
  Spontánní úzdrava
                                        
časné
disseminované
stadium
(odstup 2-12 týdnů)
 
 Neurologické projevy
 • Bannwarthův syndrom (meningomyeloradiculitis)
 • dyskinetické syndromy
 • encefalomyelitida
 • kraniální neuritis (II, III, IV,VI, VII, VIII)
 • myositidy, polyneuritidy, radikulitidy
 • pseudotumor cerebri
   
 
 Interní projevy
 • arytmie,kardiomyopatie
 • hepatitidy
 • nefritidy
   
 
 Kožní projevy
 • pozdní výsev ECM
 • lymfadenosis benigna cutis
 • lymfadenopatia regionalis
   
 
 ORL projevy
 • kochleární léze, tinnitus
 • léze labyrintu (vertigo)
 • dysfonie
   
         
pozdní
disseminované
stadium
 Neurologické projevy
 • atroficko-degenerativní procesy NS, demence
 • migrenosní cefalgie
 • epi syndrom
 • chronická progresivní encefalomyelitida
 • chronické asymetrické neuritidy
 • chronické radikulopatie
 • multifokální léze NS – MS like
 • myasteniformní stavy, únavový syndrom
 • pseudoneurastenické stavy
 Revmatologické projevy
 • polyartritidy
 • fibromyalgie
 • recidivující monoartritidy
 Interní projevy
 • hepatopatie chronické
 • kardiomyopatie, arytmie
 • imunodeficience
 Kožní projevy
 • acrodermatitis chron. atrophicans
 • scleroderma
 • morphea
 
Serologické vyšetření BB, BG, BA (ELISA, Western blot)
 • pozitivita svědčí pouze o kontaktu nemocného s antigenem infekčního agens, které vedlo k následné protilátkové odpovědi.
 • pozitivita nemusí znamenat přítomnost bakterií v organismu

PCR

 • v séru a hlavně v likvoru (až 30% falešně pozitivních a negativních výsledků)

Likvorologické vyšetření

 • kompletní vyšetření vč cytologie
 • specifické protilátky, posouzení intrathékální syntézy
 • vyš. elektronovým mikroskopem (ELM)

Zobrazovací a elektrofyziologické metody

 • MR, CT
 • EMG, EP, EEG

Další vyšetření dle lokalizace postižení

 • např Holter EKG, ECHO srdce apod
 • punkce kloubů, biopsie kožní
 
Lokalizované stadium
Standardní léčba - po. 3-4 týdny
doxycyklin 2x200mg/d 3-7 dní
poté 2x100mg
amoxicilin 3x1g /d
Léčba komplikovaných případů
erytromycin 4x500mg /d
ampicilin 4x1g /d
   
Disseminované stadium
Standardní léčba nezávažných případů  po. 3-4 týdny
amoxicilin+kys. klavulanová 3x375 mg
doxycyklin 2x200mg/d 3-7 dní
poté 2x100mg
   
Léčba neuroborreliózy či orgánového postižení  
benzylpenicilin inf (3 týdny) 4x5 mil j/den inf
ceftriaxon (LENDACIN, ROCEPHIN) inf ev i.m.  (2 týdny) 2g/d
cefotaxim (CLAFORAN) inf ev i.m.  (2 týdny) 3x2g /d

Následně p.o. doxycyklin 2x100mg/den po dobu 3-4 týdnů

 
U do­xycyklinu je však třeba pamatovat na fotosenzibilizaci během letních a jarních měsíců
TOPlist