Neuroborrelióza
 
 

EFNS guidelines on the diagnosis and management
of European Lyme neuroborreliosis (LNB)

Kauzální vztah mezi CMP a neuroborreliózou je velmi sporný!
I v případě prokázané borreliózy nutno  vyloučit jinou etiologii CMP
 • Lymeská borrelióza je nejčastější antropozoonózou s přírodní ohniskovostí ve střední Evropě, vektorem borrelií je klíště Ixodes ricinus, v ČR infikováno 5-30% klíšťat
 • klíšťata, larvy a nymfy se vyskytují v lesnatých oblastech, lesoparcích i předměstských zahradách od března do půli listopadu.
 • k přenosu borrelií dochází slinami klíšťat obvykle do 24 ho­din po přisátí.
  • riziko vzniku klinicky manifestní Lymeské borreliózy je po přisátí klištěte infikovaného borreliemi přibližně 2%.
  • přisátí klíštěte uvádí cca 50% nemocných
 • B.burgdorferi (BB), Borrelia garini (BG) a Borrelia afzelii (BA) patří s dalšími borreliemi do řádu Spirochetales
  • spolu s leptospirami a treponemami tvoří čeleď Treponamataceae, v Evropě převažují borrelia burgdorferi sensu lato (BG a BA), v USA borrelia burgdorferi sensu stricto
 

K poškození tkání dochází při borreliose:

přímým působením borrelií 

 • přímý cytotoxický účinek je prokazatelný u erythema chronicum migrans a dalších kožních afekcí, u synovitid, artritid, myokarditid a en­dokarditid.

autoimunními ději

 • důležité především u neuroborreliózy, též však u myokarditidy, akrodermatitidy
 • zprostředkovány autoimunním působením T lymfocytů proti neu­ronům a gliálním buňkám nervového systému
 • významné jsou i zkřížené reakce protiborreliových Pl s bb myelinových pochev a neuroglií

na podkladě vaskulitidy

 • míšních kořenech, periferních nervech i ve svalech
 • CNS??
 
 • kauzální vztah neuroborreliózy a iCMP je nejistý  [Garkowski, 2017]
 • problémem je i samotná diagnostika neuroborreliózy (problém senzitivity a specifity protilátek v séru odlišení chronické choroby od reziduálních titrů po předchozí infekci atd)
klinická a/nebo radiologická cerebrovaskulární manifestace LNB
 • iCMP / TIA, vzácně ICH nebo trombosa splavů
+
potvrzení lymské neuroborreliózy (např. dle EFNS guidelines)
+
vyloučení jiné etiologie CMP (vč. jiných vaskulitid!!)
 
  Přenašeč    
                                                      
Vstup borrelií do organismu  
 
Nemanifestní nebo abortivní forma
 
časné
lokalizované
stadium
(do 5 týdnů)
  Erytema chronicum migrans  
celkové příznaky (subfebrilie, únava, malátnost, bolesti svalů a kloubů, event. regionální lymfadenopatie)
  Spontánní úzdrava
                                        
časné
disseminované
stadium
(odstup 2-12 týdnů)
 
 Neurologické projevy
 • Bannwarthův syndrom (meningomyeloradiculitis)
 • dyskinetické syndromy
 • encefalomyelitida
 • kraniální neuritis (II, III, IV,VI, VII, VIII)
 • myositidy, polyneuritidy, radikulitidy
 • pseudotumor cerebri
   
 
 Interní projevy
 • arytmie,kardiomyopatie
 • hepatitidy
 • nefritidy
   
 
 Kožní projevy
 • pozdní výsev ECM
 • lymfadenosis benigna cutis
 • lymfadenopatia regionalis
   
 
 ORL projevy
 • kochleární léze, tinnitus
 • léze labyrintu (vertigo)
 • dysfonie
   
         
pozdní
disseminované
stadium
 Neurologické projevy
 • atroficko-degenerativní procesy NS, demence
 • migrenosní cefalgie
 • epi syndrom
 • chronická progresivní encefalomyelitida
 • chronické asymetrické neuritidy
 • chronické radikulopatie
 • multifokální léze NS – MS like
 • myasteniformní stavy, únavový syndrom
 • pseudoneurastenické stavy
 Revmatologické projevy
 • polyartritidy
 • fibromyalgie
 • recidivující monoartritidy
 Interní projevy
 • hepatopatie chronické
 • kardiomyopatie, arytmie
 • imunodeficience
 Kožní projevy
 • acrodermatitis chron. atrophicans
 • scleroderma
 • morphea
 
Serologické vyšetření BB, BG, BA (ELISA, Western blot)
 • pozitivita svědčí pouze o kontaktu nemocného s antigenem infekčního agens, které vedlo k následné protilátkové odpovědi.
 • pozitivita nemusí znamenat přítomnost bakterií v organismu

PCR

 • v séru a hlavně v likvoru (až 30% falešně pozitivních a negativních výsledků)

Likvorologické vyšetření

 • kompletní vyšetření vč cytologie
 • specifické protilátky, posouzení intrathékální syntézy
 • vyš. elektronovým mikroskopem (ELM)

Zobrazovací a elektrofyziologické metody

 • MR, CT
 • EMG, EP, EEG

Další vyšetření dle lokalizace postižení

 • např Holter EKG, ECHO srdce apod
 • punkce kloubů, biopsie kožní
 
Doporučený postup Společnosti infekčního lékařství České lékařské společnosti J. E. Purkyně
EFNS guidelines on the diagnosis and management of European Lyme neuroborreliosis (LNB)
 
Lokalizované stadium
Standardní léčba
doxycyklin 2x 100 mg  resp. 4 mg/kg/d
14 dní
amoxicilin 3x 0,5-1g /d
14 dní
azitromycin      1x 500 mg (první den 1000 mg)
10-14 dní
   
Disseminované stadium
Časné diss. stadium - časná LNB, lymská karditida apod (terapie  14-21 dní)
ceftriaxon 1 x 2 g i.v., i.m.
(50-75 mg/kg a den*)
doxycyklin 200-400 mg denně p.o.
(u dětí nad 8 let 4-8 mg/kg a den*)
cefotaxim 3 x 2 g i.v. (150-200 mg/kg a den*)
penicilin G 4 x 5 mil. j.
(200.000-400.000 j./kg a den*)
   
Pozdní neuroborrelióza (14-28 dní)  
ceftriaxon (LENDACIN, ROCEPHIN) inf ev i.m.  (3 týdny) 1x 2g/d 
(dle EFNS 2010)
 2 týdny u postižení PNS a meningitidy
 3 týdny u postižení CNS
 
   

Následně p.o. doxycyklin 2x100mg/den po dobu 3-4 týdnů

 
U do­xycyklinu pozor na fotosenzibilizaci během letních a jarních měsíců
TOPlist