Morbus Behcet
 
 
 • multisystémové zánětlivé cévní onemocnění  (vaskulitida)
  • imunologický podklad, infekční etiologie neprokázána
  • kombinace vnitřních a zevních faktorů
 • charakteristický je opakovaný výsev vřídků v ústech a na zevním pohlavním ústrojí, dále postižení očí, kloubů, kůže, velkých cév a nervového systému
 • onemocnění u nás vzácné - častější na Středním a Blízkém výcho­dě (kde jej také v Turecku jeho autor poprvé popsal)
 • BN není přímo přenášena z generace na generaci, ale dědí se vnímavost k nemoci v podobě určitých genů
 
Systémové projevy + Postižení CNS
 
Systémové projevy
 • opakované uveitidy (přední i  zadní)  a keratitidy, vedoucí až ke slepotě
 • aftózni ulcerace v okolí úst a genitálu (hlavně šourek)
  • úvodní projev v ~ 60%
 • postižení kůže
  • nodosní erytém
  • patergická reakce - pupen nebo puchýř v místě vpichu sterilní jehlou za 24-48 hodin- lze použít jako diagnostického testu 
 • kloubní postižení
  • artritida v oblasti kotníků, kolen, zápěstí a loktů
  • trvá po omezenou dobu několika týdnů a vzácně vyústí v poškození kloubu
 • postižení GIT - slizniční vředy
 • trombosa žil (vč. viscerálních) 
 
Postižení CNS
► parenchymové postižení
 • meningoencefalitida typicky postihuje kmen
 • výskyt až měsíce po kutánní manifestaci
 • remitentní průběh, akutní či postupný rozvoj
  • klinicky může napodobit RS
  • je absence OCB, na MR léze pro RS netypické
 • v MR obraze léze na T2 hlavně  v kmeni, BGG a hypothalamu  
  • neodpovídají cévním teritoriím
  • často regrese po terapii
  • při chronickém průběhu je častá atrofie
 • méně často jsou MR léze i periventrikulárně
► vaskulární Behcet (méně častá manifestace)
 • arteriální infarkty (1-5%)
  • Behcet je řazen mezi systémové vaskulitidy i když dokumentace CNS vaskulitidy je vzácná
  • postižení velkých tepen je pro Behcetovu chorobu netypické
  • zvažována je i úloha mikroembolizací v důsledku protrombogenního stavu
 • tvorba aneurysmat
 • mozková žilní trombóza (11-35%)
  • u nespecifických příznaků je chybou záměna za parenchymové postižení  s oddálením antikoagulační léčby
  • většinou postiženo více splavů

► kombinace parenchymové a vaskulárního postižení

 
 • hlavně klinická, její potvrzení splněním mezinárodně přijatých kriterií může trvat několik let
 • žádné laboratorní nálezy nejsou specifické pro BN
 • test patergické reakce je pozitivní asi u 60 % pacientů
 • CT+CTA, MR+MRA v diagnostice onemocnění cévního a nervového systému
  Diagnostická kritéria
 • orální ulcerace nejméně 3x za posledních 12 měsíců
 • + nejméně 2 z následujících:
  • rekurentní ulcerace genitální
  • uveitidy a keratitidy
  • kožní léze
  • pozitivní kožní test (patergie)
 
Ošetřování a sledování pacientů s BN vyžaduje týmový přístup
 • neexistuje cílená léčba
 • kortikosteroidy - velmi účinné při kontrole zánětu
  • celkově i lokálně (ošetření vředů, oční kapky)
 • imunosupresiva (Azathioprin, Cyklosporin-A a Cyklofosfamid)
  • u vážnějšího průběhu
 • antiagregancia a antikoagulancia 
  • u většiny pacientů stačí ASA 100mg/d
  • antikoagulancia jen u žilních trombóz v kombinaci s imunosupresivy
 • kolchicin - léčba kloubních projevů a nodózního erytému
 
 • charakteristické je střídání remise a exacerbace nemoci
 • celková aktivita se v průběhu času snižuje
 
TOPlist