ETIOPATOGENEZE CMP / VASKULITIDY
Varicella-zoster vaskulitida
 
 
 • CNS komplikace VZV infekce:
  • encefalitis
  • aseptická meningitida
  • myelitida
  • akutní cerebellární ataxie
  • Reyův syndrom
  • Ramsay-Huntův syndrom
  • CMP
 • výskyt CMP vzácný
  • spíše u mladších pacientů a dětí  [Jain, 2003]
  • bývá návaznost především na herpes-zoster ophtalmicus
Herpes zoster
 
 • zřejmě přímá invaze virů do stěny cév v návaznosti na infekci
 • rozvoj segmentálních stenos
 
 • zprvu herpes zoster (nejčastěji ophtalmicus), jehož kožní léze se postupně začnou hojit 
 • s odstupem (dny až měsíce, většinou pár týdnů)  rozvoj ložiskového nálezu kontralaterálně
  • největší riziko CMP je v prvních 6 měsících [Langana, 2014]
  • riziko se zdá nižší u pacientů přeléčených antivirotiky   [Langana, 2014]
 • u imunokompomitovnaých jedinců může vzniknout progresivní multifokální encefalopatie
 • popsáno bylo i IC krvácení a SAK  [Jain, 2003]
 
 • zobrazení parenchymu k potvrzení ischemie (ideálně MR+DWI a GRE)
 • angiografie (CTA/MRA, DSA)
  • nízká senzitivita, často negativní nález
 • vyšetření CSF
  • pleocytosa (lymfocytární)
  • zvýšené titry Pl proti VZV 
  • pozitivní PCR (detekce DNA VZV)
 
 • antivirotika (i.v. aciclovir  HERPESIN 10 mg/kg á 8 h [Gilden, 2004]
 • kortikosteroidy (Dexona 8mg á 8h)
 • antiagregancia spíše ano, ale nejsou důkazy o efektu
TOPlist