ETIOPATOGENEZE iCMP / VASKULITIDY
Takayasuova arteritis

 
 • přesná etiologie není známa
 • postihuje převážně mladé orientální ženy (ženy : muži   8:1)
 • histologicky obdobné nálezy jako u obrovskobuněčné arteritidy
 • postihuje predilekčně aortu a velké tepny z ní vycházející
 • chronické relabující onemocnění, začínající jako nespecifický buňkami zprostředkovaný zánět většinou v prvních 2 dekádách života
 • v důsledku zánětu vzniká:
  • koncentrická stenóza
   • zprvu granulomatosní změny medie a adventicie, později hyperplazie intimy
  • trombóza
  • aneuryzma
   
Systémové příznaky (v iniciální zánětlivé fázi)
 • únava, teploty, úbytek na váze, myalgie, artralgie, zvýšené pocení
 • anémie, FW alta, leukocytóza, zvýšení IgG

Postižení CNS

 • závratě, synkopy (> 50%)
 • ischemické a hemoragické ikty (v důsledku aneuryzmat)
 • zřídka poruchy vizu (poruchy ZP, amaurosis, retinální hemoragie)

Postižení ostatních tepen

 • sekundární hypertenze (z postižení renálních arterií)
 • diagnostické je oslabení pulsu ("bezpulsová nemoc"), rozdíl na HKK > 20mm Hg
  • 98%  pacientů má chybějící puls na alespoň jedné končetině
 • Raynaudův fenomén
 • klaudikace DKK
 
 • klinický obraz
 • zobrazovací metody - vícečetné koncentrické stenosy aorty a jejích větví, ždy vyšetřit i sestupnou aortu a renální tepny !
  • SONO mag. tepen ("macaroni sign")
  • DSA
  • MRA
  • CTA
  • FDG PET/CT 
 • laboratorní vyšetření
  • ↑CRP, FW > 40mm  (normální hodnotyy ale nevylučují aktivní chorobu)
  • anémie (většinou lehká)
  • leukocytosa
  • metaloproteinázy MMP-2, MMP-3 a MMP-9
    
 
 
  Kritéria Takayasuovy choroby
  1990 kritéria American College of Rheumatology

  Typické klinické obtíže trvající > 1 měsíc
 • klaudikace končetin
 • snížený puls na HKK
 • rozdíl  na HKK TK > 10mmHg
 • teploty
 • amaurosis
 • synkopy, palpitace
major
 • zvýšená sedimentace
minor
 • hypertenze
 • aortální regurgitace
 • zvýšená citlivost karotid

minor
minor
minor

  Průkaz arteriálního postižení

 • a.scubclavia vlevo
 • a.subclavia vpravo
 • a.pulmonalis
 • ACC vlevo
 • tr. brachiocefalicus
 • descendentní aorta
 • abdominální aorta
 • koronární tepny
 
major
major
minor
minor
minor
minor
minor
minor

        Pravděpodobná diagnóza Takayashuovi arteritidy:

 • nejméně 2 velká kritéria
 • 1 velké kritérium + 2 malá
 • 4 malá kritéria
 
Klasifikace nemoci dle lokalizace postižení
 
 • AS postižení
  • věk nad 40 let
  • častěji u mužů
  • predilekce v oblasti karotické bifurkace
 • fibromuskulární dysplazie
  • málokdy postihuje a.subclavia
  • prakticky nikdy aortu
 • temporální arteritis (nepostihuje CCA, a.scl.)
 • syfilitická aortitis (typicky kalcifikace aorty)
 • neurofibromatosis typ I
 
→  Systematic Review of TA Management in Rheumatology 2014
 
Prevence CMP
 • antiagregancia (Aggrenox, clopidogrel, ASA)   [Souza, 2010]
 • léčba hypertenze
 • dieta s nízkým obsahem sodíku
Léčba základního onemocnění
Cílem je dosažení a posléze udržení stabilizovaného stavu choroby
 • kortikoidy
  • v úvodu PREDNISON 1 mg/kg, během několika týdnů postupně snižovat, cílová dávka je individuální (dle zánětlivých markerů a klinického obrazu)
  • při taperingu hrozí relaps
  • při dlouhodobé léčbě nutná prevence osteoporózy- např. Caltrate PLUS 1-0-1 nebo  Kombi-Kalz  1000/880 1-0-0
  • ev. kortikoidy kombinovat s imunosupresivy
 • imunosupresiva - cytostatika - až 70% pacientů  vyžaduje doplňující léčbu imunosupresivy
  • metotrexát
  • azathioprin (IMURAN) - 2mg/kg/den
   • ev. v kombinaci s kortikoidy
   • před nasazením nutné vyšetření Thiopurin S-methyltransferázy (TPMT) → viz zde
   • pravidelné kontroly KO 
  • cyklofosfamid
  • mykofenolat (CELLCEPT)
 • nová imunosupresiva  [Mekinian, 2015]
  • humanizovaná monoklonální protilátka proti receptoru pro interleukin 6 - tocilizumab
  • TNF alfa blokátor - u rezistentních stavů

► Revaskularizační zákroky

 • angioplastika+stent
 
► Laboratorní
 • CRP nespolehlivé
 • FW  - pokles při remisi jen u cca 60%, není spolehlivý marker [Matsuyama,2003]
 • metaloproteinázy   [Matsuyama,2003]
  • MMP-2 diagnostická > 800 ng/ml
  • relaps - MMP-3 > 100 ng/ml a  MMP-9 > 75ng/ml
► Zobrazovací metody
 • sledování rozsahu změn, sledování šířky stěny, progrese stenos
  • MR+MRA
  • SONO
  • CTA
Th
 

 

TOPlist