Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

ETIOPATOGENEZE iCMP / HEREDITÁRNÍ MIKROANGIOPATIE
MELAS
Syndrom mitochondriální encefalomyopatie, laktátové acidosy a „stroke-like“ epizod

 
 • dosud popsáno víc jak 9 bodových mutací asociovaných s MELAS
 • histopatologické vyšetření mozku prokazuje spongioformní encefalopatii, charakterizovanou nekrózou, ztrátou neuronů, gliózou a mikrocystickými for­macemi (status spongiosus) a predilekčně postihující kortex
 • téměř v polovině případů bývají kalcifikace v bazálních gangliích
 
 •  multisystémové onemocnění, jehož charakteristickými klinickými pří­znaky jsou:
  • mitochondriální myopatie s laktátovou acidózou a/nebo "rag­ged-red" vlákny
  • epizody připomínající iktus ("stroke-like") objevující se před 40. rokem života
  • encefalopatie charakterizovaná epileptickými záchvaty, demencí nebo obojím
 • pro potvrzení diagnózy je vyžadována přítomnost alespoň dvou ze tří pomoc­ných kritérií:
  • normální časný vývoj
  • periodická cefalea
  • periodické zvracení
 • onemocnění se obvykle manifestuje na konci první životní dekády, ale rozmezí je dosti široké - od 2 do 40 let
►  myopatie
 • svalová slabost včetně PEO (progresivní externí oftalmoplegie)
 • intolerance svalové zátěže
encefalopatie
 • je velmi často epizodická, encefalopatie může být zhoršena valproátem, který je používán jako antiepileptikum či k profylaxi migrény, může se také manifestovat po horečnatém onemocnění!
 • záchvaty bolestí hlavy se zvracením migrenózního charakteru (v 90 %)
 • bezvědomí a epilep­tické záchvaty (v 85 %)
 • stroke-like epizody - objevují se fokální cerebrál­ní symptomy, které připomínají ischemické cévní příhody, ale lokalizačně neodpovídají teritoriu jednotlivých mozkových arterií
  • nejčastější jsou koro­vé zrakové defekty charakteru hemianopsie či korové slepoty. Zrakové pří­znaky jsou obvykle první fokální manifestací a objevují se typicky před 40. rokem života
  • dalším častým fokálním příznakem je hemiplegie
 • ve více než polovině případů dochází k mentální re­tardaci až demenci
 • ve čtvrtině případů je přítomna hypakúza
systémové příznaky
 • malá postava, hirsutismus
 • pigmentová degenerace sítnice
 • kardiomyopatie
 • diabetes mellitus
 • nefropatie
 
 • základní biochemický screening může odhalit hepatopatii či nefropa­tii
 • může být zvýšená kli­dová hladina laktátu či dochází k jejímu často dramatickému zvýšení po zátěži
 • je zvýšená bílkovina v mozkomíšním moku (obvykle ne nad 1 g/1).
 • EKG může ukázat známky preexcitace či částečného srdečního bloku. Ty­to změny jsou mnohem méně časté než u KSS a nedochází ke kompletnímu bloku.
 • EMG obvykle vykazuje analogické změny jako u ostatních mitochondriál­ních myopatií.
 • histochemické vyšetření svalů ukáže při barvení SDH a trichromem ty­pická "ragged red" vlákna.
 • dalším specifickým histochemickým znakem MELAS jsou SDH pozitivní cévy, což je podmíněno proliferací mitochondrií v těchto cévách. Ultrastrukturální vyšet­ření potvrdí proliferaci mitochondrií a morfologické abnormality mitochond­rií, obsahující občas parakrystalické inkluze.
 • zobrazovací vyšetření mozku (CT, MR) ukazují ložiskové mozkové změ­ny, analogické jako u cévních příhod, ale nerespektující cévní teritoria predilekčně postihují zadní část mozku
 • bývají známky mozkové atrofie a kalcifikace v bazálních gangliích
 
Screening na mutace mtDNA je možné provést z krevních leukocytů či ze svalové tkáně
 
 • progredující onemocnění, ke zhoršení dochází po "stroke-like" epizo­dách, u plně rozvinutého syndromu je doba přežití 2.-4. dekády
  • ke smrti může dojít již v prvních životních de­kádách, zejména při časné klinické manifestaci
 • příčinou smrti bý­vá kardiopulmonální selhání či status epilepticus
 • účinná léčba není obecně známa
 • existují jednotlivá sdělení referující o příznivém efektu koenzymu Q10, L-karnitinu
 • epileptické záchvaty re­agují příznivě na antiepileptika
 
TOPlist