ETIOPATOGENEZE iCMP
TOAST klasifikace

 
 1 - Makroangiopatie
     - aterotrombóza vel­kých a středních tepen
     - CMP na podkladě lokální trombózy nebo  arterio-arteriální embolizace z aterosklerotického
       plátu

   stenóza extra- či intrakraniálních tepen > 50% na podkladě aterosklerózy
   kortikální léze na CT či MR
   subkortikální léze na CT či MR > 1,5 cm
  normální nález na velkých tepnách
   průkaz potenciálního zdroje kardioembolizace (fisi, trombus v síni apod)
 
 2 - Kardioembolizace

  průkaz alespoň jednoho potenciální zdroje kardioembolizace
        - fibrilace síní, mechanická chlopeň, trombus v levé síni, recentní infarkt myokardu, trombus v levé komoře,
          síňový myxom, infekční endokarditida)
  infarkty/TIA v různých povodích (vč. němých lézí na CT/MR)
  průkaz významné stenosy krčních či mozkových tepen, zásobících postiženou oblast
 
 3 - Mikroangiopatie  (arteriolopatie, small vessel disease)
- lakunární infarkty
- difúzní postižení bílé hmoty (leukoaraiosis)
 
  klinicky lakunární syndrom / subkortikální ischemická encefalopatie
  rizikové faktory (HT, HLP, DM)
  lakunární infarkty / leukoencefalopatie na CT či MR (< 1,5 cm)
  průkaz významné stenosy krčních či mozkových tepen,  zásobících postiženou oblast
  průkaz potenciálního zdroje kardioembolizace (fisi, trombus v síni apod)
  hemisferální infarkt na CT nebo MR
 
 4 - Jiné určené příčiny
  • vaskulitidy
  • nezánětlivé vaskulopatie (disekce, FMD, moya-moya, vazospazmus)
  • hyperkoagulační stavy
 5 - Etiologie nezjištěna (kryptogenní CMP)
  • kombinace etiologických faktorů (např. pacient s fibrilací  síní a stenózou > 50%)
  • kryptogenní iCMP
  • nekompletní vyšetření
  Classification of subtype of acute ischemic stroke. Adams, Stroke 1993
 
  • podíl jednotlivých TOAST skupin je v různých souborech udáván různě [Ferro, 2010]
  • navíc se struktura mění s věkem - v mladším věku dominují kryptogenní CMP   [Putaala, 2009]
TOPlist