DOPLŇKY / JINÉ CÉVNÍ PATOLOGIE / OČNÍ VASKULÁRNÍ SYNDROMY
Transientní monokulární porucha visu
 
 
 
 • arteriální
  • trombembolie (stenosa, disekce ACI, ACC, z oblouku aorty)
  • kardioembolizace
  • hypoperfúze
  • vazospazmus
  • arteritická  ischemická neuropatie optiku (AION)
   • nejčastěji obrovskobuněčná arteritis
  • nonarteritická  ischemická neuropatie optiku (NAION)
  • Intravaskulární embolie při zneužívání drog
 • okluze vena centralis retinae
 • jiné (např. akutní glaukom, neuritis optica, pozdní fáze edému papily)
 
  → viz zde
 

Klinický obraz a průběh může pomoci v určení etiologie poruchy visu

 • vždy v rámci anamnézy zjišťovat, zda se jednalo skutečně o monokulární postižení (zkoušet zrak na každém oku zvlášť)
  • homonymní hemianopsie je důsledkem léze postchiazmatické
  • monokulární slepota naopak prechiazmatické
 • tíže poruchy visu
  • kompletní slepota
  • ev. rozostření, zastření visu (často u venózních okluzí)
  • pocit opony (ascendentní , descendentní)
 • rozsah poruchy  ZP
  • kompletní (často okluze AO, CRA)
  • parciální  (polovina či kvadrant, centrální, paracentrální či altitudinální defekt)
  • konstrikce periferního ZP - většinou necévní etiologie, ev. choroidální ischemie
 • přidružený ložiskový nález
  • hemiparesa svědčí pro zdroj proximálně od AO (nejčastěji stenosa ACI, ev. kardioembolizace)
  • vícečetné infarkty či infarkt ve VB povodí či KL hemisféře svědčí pro kardioembolizaci
 • délka trvání
 
 • vyloučení stenosy karotidy (neurosono, CTA, MRA)
  • pacienti se stenosou karotidy a oční symptomatologií mají dle studie NASCET 1/2 riziko následné CMP oproti pacientům s iniciální hemisferální symptomatologií
 • kardiologické došetření
  • TTE+TEE k vyloučení kardioembolizace
  • EKG + EKG Holter
 • vyšetření cévních rizikových faktorů
 • FW a CRP při podezření na vaskulitis (věk > 50 let)
 • fluoresceinová retinografie
 • fundoskopie
  • edém ano/ne?
   • edém bývá u AION
  • vyblednutí retiny (subakutní stadium)
  • typ případného embolu:
   • červený (erytrocyty-  tromby ze srdce, aorty, ACI)
   • světlý (destičky+ fibrin ) - ACI
   • Hollenhorstovy plaky (krystaly cholesterolu)  - ACI, aorta
   • částice kalcia - Ao/Mi chlopeň
   • septické emboly, myxom
 
Okluze a.ophtalmica
 • kompletní slepota, často ve formě TIA, ev. obraz podobný okluzi CRAO

Okluze a.centralis retinae (CRAO)  → viz zde

Ischemická neuropatie optiku (ION)
 • nejčastěji přední (AION)
 • nearteritická  → viz zde
 • arteritická (nejčastěji Hortonova)   → viz zde
   
 • postižení arteriol, porucha visu je často permanentní, nebolestivá
  • často bývá altitudinální defekt ZP
 • u AION bývá edém papily
 • až v 70% pacientů se porucha objeví po probuzení (noční hypotenze s hypoperfúzí nervu)
 • až ve 40% se objeví AION i kontralaterálně
Migréna
 • krátké trvání - minuty, na podkladě vasospazmů
 • někdy pozitivní fenomény, častěji ale negativní skotomy
 
TOPlist