OBECNÉ POSTUPY / PORUCHY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ
Hypo- a hypermagnezémie
 
 
 • S-Mg2+ 0.6–0.9 mmol/l
 • u 70kg člověka zásoba 25-30 g (1000 mmol), denní potřeba 300 mg
  • denní exkrece močí 1.4-6.8 mmol
  • 1% v plazmě (50-55% ionizovaný, 35-40% vázaný na albumin, 10-15% rozpustný)
  • 60% v kostech
  • 35% ve svalech
 • funkce:
  • aktivuje Na+/K+-ATPázu
  • inhibuje vyplavování Ca2+ z intracelulárních zásob (přirozený blokátor Ca2+)
 • doporučené dávky  Mg 300 - 400 mg/den (u sportovců a starších lidí 375-500mg/d)
 
   Hypomagnezémie
 • S-Mg < 0.6 mmol/l
 
 • primární – vzácné AR dědičné onemocnění (generalizované záchvaty)
 • sekundární
  • jednostranná výživa (alkoholismus, parenterální výživa)
  • malabsorpční sy
  • spotřeba (těhotenství)
  • renální ztráta (diuretika, polyurie)
  • pankreatitida
  • abusus laxancií
  • odsávání sondou, píštěle, opakované punkce ascitu
 
Cerebrální forma
 • dráždivost, bolesti hlavy, slabost
 • zhoršená koncentrace, nervozita, vnitřní tenze, strach, deprese
 • tetanie - parestesie, hyperreflexie, bývá pozitivní elektromyogram i hyperventilační test
Vaskulární a stenokardická forma
 • sklon koronárních cév ke spazmům (dif. dg. infarkt myokardu, angina pectoris)
 • tachykardie a jiné poruchami srdečního rytmu (extrasystoly, prodloužení QT)
 • citlivost na digitalis
Muskulární a tetanická forma
 • parestezie
 • tetanie
 • pozitivní elektromyogram i hyperventilační test
Viscerální forma
 • tonus svěračů zaživacího traktu
 • laryngospasmus, kardiospasmus, pylorospasmus, spasmus Oddiho svěrače (společný vývod slinivky břišní a žlučovodu do dvanáctníku)
 • průjmy, zvracení, žaludeční křeče (dif. dg. peptická léze gastroduodena)
 
 • maximální jednotlivá dávka 1-4 g, denní dávka je 1-8g
 • MgSO4 10% 20 ml (2amp/2g) + 100ml FR 30 min inf.  i.v.
 
 Cerebrální forma
 • dráždivost, bolesti hlavy, slabost
 • zhoršená koncentrace, nervozita, vnitřní tenze, strach, deprese
 • tetanie - parestesie, hyperreflexie, bývá pozitivní elektromyogram i hyperventilační test
 Vaskulární a stenokardická forma
 • sklon koronárních cév ke spazmům (dif. dg. infarkt myokardu, angina pectoris)
 • tachykardie a jiné poruchami srdečního rytmu (extrasystoly, prodloužení QT)
 • citlivost na digitalis
 Muskulární a tetanická forma
 • parestezie
 • tetanie
 • pozitivní elektromyogram i hyperventilační test
 Viscerální forma
 • tonus svěračů zaživacího traktu
 • laryngospasmus, kardiospasmus, pylorospasmus, spasmus Oddiho svěrače (společný vývod slinivky břišní a žlučovodu do dvanáctníku)
 • průjmy, zvracení, žaludeční křeče (dif. dg. peptická léze gastroduodena)
 
 • maximální jednotlivá dávka 1-4 g, denní dávka je 1-8g
 • MgSO4 10% 20 ml (2amp/2g) + 100ml FR 30 min inf.  i.v.
 
   Hypermagnezémie
 • S-Mg  > 0.9 mmol/l
 
 • renální insuficience
 • přívod Mg2+
 • intoxikace vit.D, alkoholem
 • vyplavování Mg2+ z buněk (trauma, akutní jaterní dystrofie, hemolýza)
 • hypokalémie
 • acidóza
 • diabetické koma
 • tyreotoxická krize
 • ileus
 
 •  nauzea, svalová slabost, parézy
 •  somnolence, útlum CNS, bradypnoe-apnoe, bradykardie
 • TK, oligurie
 • projevy hyperkalémie
 • nevýbavný patelární reflex
 
 • CALCIUM GLUCONICUM (amp/2.26 mmol Ca) 10% 1-2 amp/100ml FR inf i.v. 10-20 minut
TOPlist