http://www.wikiskripta.eu/index.php/Dysbalance_natria

http://books.google.cz/books?id=vaTk9uYnKjMC&pg=PA117&lpg=PA117&dq=hypotonick%C3%A1+hyperhydratace&source=bl&ots=2zRPLT1ef5&sig=mmn1fL9gtsISIZcWiu4XpEPjwk8&hl=cs#v=onepage&q=hypotonick%C3%A1%20hyperhydratace&f=false

OBECNÉ POSTUPY / PORUCHY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ
Hypo- a hypernatrémie
 
 
 
  • S-Na 135 - 145 mmol/l
  • U-Na 120-140 mmol/l
  • močí se vylučuje 300-500 mmol/den
  • celkové množství v těle ~ 3700 - 4000 mmol
  • Na je hlavním kationtem ECT (v ECT  je uloženo 54 % celkového natria a v ICT 46 %).
  • Na nepřímo ovlivňuje ICT udržováním klidového membránového potenciálu sodíko-draslíkovou pumpou
  • zásadním způsobem se podílí na udržování osmolality (2*Na+ + Glu + Urea)
 
 Hyperosmolalita ze ztráty čisté vody
 (hypernatrémie, normální zásoby Na, voda v ECT)
 Hyperosmolalita ze ztráty hypotonické tekutiny (ztráta vody > Na)
 (hypernatrémie, ↓ zásob Na, voda v ECT
)
 Hyperosmolalita z nadbytku iontů
 (hypernatrémie, ↑ zásob Na,  voda v ECT N nebo
)
 Hyperosmolalita z nadbytku iontů a vody
 (hypernatrémie, ↑ zásob Na,  voda v ECT ↑)
 2. Syndrom hyponatrémie/hypoosmolality
Pseudohyponatrémie
(
S-Na < 130 mmol/l, S-osm > 280 mmol/kg)
Hyponatrémie s nízkou osmolalitou séra i moče
S-Na < 130 mmol/l, S-osm < 280 mmol/kg + U-osm < 100 mmol/kg
Hyponatrémie s nízkou osmolalitou séra, ale U-osmo > 100 mmol/kg
S-Na < 130 mmol/l, S-osm < 280 mmol/kg, U-osm > 100 mmol/kg
(s hypo-, normo a hypervolémií)
 
Poruchy natrémie jsou nedílně spojeny s vodním hospodářstvím a osmolalitou
TOPlist