https://www.wikiskripta.eu/w/Srde%C4%8Dn%C3%AD_selh%C3%A1n%C3%AD_(interna)

OBECNÉ POSTUPY  
Kardiální onemocnění
Vloženo 27.8.2019
 
 
 
   Akutní srdeční selhání (ASS)
 
Náhle vzniklá porucha srdeční funkce (nebo její náhlé zhoršení), kdy srdce není schopno dostatečně přečerpávat krev z žilního řečiště do plic a/nebo z plic do tepenného řečiště. Důsledkem je městnání krve v plicích a dalších orgánech a nedostatečné zásobení orgánů okysličenou krví.
 
  Etiologie

 Levostranné selhání

 • porucha kontraktility (ICHS, myokarditida, KMP)
 • nadměrné objemové zatížení (preload) – chronické renální selhání, ao nebo mi insuficience, zkratové vady
 • nadměrné tlakové zatížení (afterload)– ao stenóza, obstrukční KMP, arteriální hypertenze),
 • porucha plnění LK (konstriktivní perikarditida, mi stenóza)
 • vysoké nároky organismu (anémie, thyreotoxikóza)

  Pravostranné selhání

 • porucha kontraktility (ICHS, myokarditida, KMP)
 • nadměrný preload (pulmonální / trikuspidální insuficience),
 • nadměrný afterload  (plicní embolie)
 • porucha plnění PK (konstriktivní perikarditida, trikuspidální stenóza).

  Oboustranné selhání:

 • na podkladě procesu, který postihuje obě (ICHS, KMP, myokarditida, konstriktivní perikarditida)
 • primárně selhání LK – městnání v plicích → vasokonstrikce arteriol (ochrana proti plicnímu edemu) → vznik plicní hypertenze → sekundárně selhání PK

  Kardiální

 • akutní koronární sy
 • významná chlopenní vada
 • arytmie
 • myokarditida
 • kardyomyopatie

  Nekardiální onemocnění

 • akutní objemové přetížení
 • hypertenzní krize
 • plicní embolie
 • sepse
 • těžká anémie
 
  Klinický obraz
 • progredující námahová či klidová dušnost s tachypnoe
 • ortopnoe - dušnost při ploze vleže, která nutí ke změně polohy (často v noci)
 • hyposaturace
 • vlhké chropy, kašel při plicní kongesci
 • zvýšená náplň krčních žil, ev. až hepatojugulární reflux, ascites a periferní otoky
 • může být přítomno modravé zbarvení rtů, kůže prstů, nosu a ušních lalůčků
 • ev. až kardiogenní šok
 
  Diagnostika
 • sat O2
 • EKG
 • RTG hrudníku
  • plicní kongesce se zmnožením kresby
  • výpotek v intersticiu (na rtg je stín v centrálních polích)
  • kardiotorakální index (KTI) patologický >0.5 (poměr maximální šířky srdečního stínu k maximální šířce vnitřního hrudníku)
  • negativní výsledek nevylučuje srdeční selhání!
 • laboratorní vyšetření
  • NTpro-BNP < 300 ng/l  a  BNP < 100 ng/l  pro dg nesvědčí
  • troponin, CK, CKMB
 • ECHO srdce
  • posouzení systolické funkce (EF)
   • > 50% v normě
   • 40–50% lehká dysfunkce
   • 30–40% střední dysfunkce
   • < 30% těžká dysfunkce
  • posouzení diastolické funkce (orientačně  transmitrální doplerovská křivka)
 
  Terapie
 
 
 • úprava per os medikace
 • dominantní hypertenze
  • vasodilatanica
  • diuretika
 • dominantní kongesce
  • diuretika
  • vasodilatancia
  • ev. ultrafiltrace
 • zvážit podání tekutin
 • při trvající hypoperfúzi inotropika
 • TK < 90 mm Hg
  • inotropika
  • vasopresory
  • diuretika
  • mechanická podpora oběhu
 • TK > 90 mm Hg
  • vasodilatancia
  • diuretika
  • inotropika
 
 • léčba vyvolávající příčiny
  • AKS , arytmie, plicní embolie, pneumothorax, tamponáda srdeční, status asthmaticus apod
    
 • poloha v sedu/polosedu
 • oxygenoterapie maskou
   
 • Furosemid
  • bolus 40-60 mg i.v. , další dle diuresy
  • ev kontinuálně  2.5-20 mg/h
 • Morfin 1% - sedace, mírná periferní vasodilatace, ↓TF
  • bolus 1 ml i.v.
  • kontinuálně 0,2-1 ml/h
  • opatrně u respirační acidózy a CHOPN (tlumivý účinek na dechové centrumí)
  vasodilatancia (při hypertenzi)  → viz zde
  • ISOKET 0,1% (Isosorbid dinitrát) i.v. kont.  1-10 ml/h  (1ml=1mg) 
  • NIPRUS (nitroprusid sodný) při hypertenzní krizi
   • 1amp (60mg) + 50ml Glu5% (1ml=1,2mg)
   • iniciálně 0,3 ug/kg/min
 

 

 • mechanická podpora oběhu 
  • intraaortální balonková kontrapulzace
 • antiarytmika   → viz zde
  • např. Digoxin u fisi
  •   CAVE kontraindikace propafenonu a amiodarinu u kardial selhání
 • neinvazivní ventilace (NIV) / UPV
  • NIV - CPAP s PS 15-20 cm H2O, PEEP 5-8 H2O, FiO2 100%
  • UPV u těžkých forem
 • hemoeliminační metody
 
TOPlist