Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

OBECNÁ TERAPIE
Anémie
Vloženo 08.11.2017
 
 

Klinicky: slabost, únava, závrativost, bledost, pocit na omdlení

Anémie v KO: muži Hb < 130 g/l, ženy < 120 g/l
+
Retikulocytární index ≥ 2.5
                  
Ne                              Ano
 

Další odběry:

 • MCHC, MCH, MCV
 • Fe
  • snížené hodnoty: při nedostatku železa – porucha střevní resorpce, snížený příjem v potravě, zvýšené ztráty (latentní ztráty do trávicího traktu z různých příčin), zvýšená potřeba (těhotenství, hypertyreóza)
  • zvýšené hodnoty: při hemolytických anémiích a hemochromatóze
 • Ferritin - používáme k posouzení stavu zásob železa v organismu
  • Snížení hladiny sérového feritinu je prokazatelné již v počátečních fázích anémie z nedostatku železa.
  • Zvýšení: při přetížení železem, poškození jater, nádorech; je proteinem akutní fáze.
 • saturace transferinu  ( sérové železo : TIBC (total iron binding capacity)
  • Norma: 20–55 %.
  • Snížené hodnoty: při deficitu železa. Snížení saturace spolu s nízkými hodnotami TIBC doprovází hemosiderózu, hemochromatózu, jaterní onemocnění.
  • Zvýšené hodnoty: 80–90 % při hereditárni hemochromatóze.
 • TIBC
 • transferin - transportní protein Fe, který se tvoří v játrech a je uvolňován do oběhu
  • zvýšení – při nedostatku železa v organismu je mechanismem zpětné vazby vystupňována syntéza transferinu v hepatocytech.
  • pokles – při poruše jaterní proteosyntézy, malnutrici, ztrátách, při akutním či chronickém zánětu

 

 Normocytární normochromní  (normální MCV a MCHC  - 80–97 fl)
 • poruchy kostní dřeně
 • chronická renální insuficience
 • aplastická anémie
 • autoimunitní choroby
 • anémie kriticky nemocných
 
 Mikrocytární anémie (nízký MCV a MCHC) - porucha maturace
 • sideropenická anémie (nízké železo a ferritin, vysoké TIBC )
  • zvýšená utilizace Fe (gravidita, puberta, laktace)
  • zvýšení ztráty Fe (krvácení, dárci, hemodialýza, četné odběry)
  • poruchy vstřebávání (achlorhydrie)
  • nedostatek Fe e stravě (vegetariání , podvýživa)
 • anémie chronicky nemocných - ACD (nízké železo a ferritin, nízké TIBC)
 • hemoglobinopatie
 • sideroblastická anémie
 • otrava olovem
 • deficit vitaminu B6
 Makrocytární anémie (vysoké MCV)
 • B12 deficit ev deficit folátu  (B12, folát)
 • hypothyreoidismus
 • myelodysplastický sy
 • drogy, excesivně alkohol
 

 

Nátěr periferní krve
 
Bez detekce fragmentovaných buněk Známky hemolýzy
   
 • akutní ztráta krve    
 • hemolytické anémie
 • HELLP sy
 • DIC
 • trombotické mikroangiopatie
   
   
   

 

TOPlist