Indikace komplexní lázeňské léčby (KLL) v neurologii
VI/1 - chabé obrny mimo poúrazové včetně poinfekčních polyradikuloneuritid, post-poliomyelitický syndrom
I G51, G52, G54, G55, G56, G58, G59, G61, G63, G64, G94, G95, G96 
 • kompl. láz. léčbu lze poskytnout na doporučení neurologa nebo RHB lékaře po odeznění akutního stadia
 • opakování KLL, 1x ročně je možné v případech, kdy je ústavní rehabilitační pobyt nezbytný vzhledem ke zhoršení klinického stavu nebo pro zpomalení progrese onemocnění
 • u nemocných s obrnou lícního nervu lze poskytnout léčbu 1x v případě nedostačující nebo špatně dostupné ambulantní léčebné rehabilitace
 
VI/2 - polyneuropatie s paretickými projevy

I: G 59, G 60, G 61, G 62, G 63, G 64 

 • KLL lze poskytnout na doporučení neurologa nebo rehabilitačního lékaře
 • u chabých obrn s těžším postižením než odpovídá 3. stupni svalového testu
 
VI/3 - kořenové syndromy vertebrogenního původu
I:  G 54, G 55 
 • KLL lze poskytnout na dopor. neurologa nebo RHB lékaře v přímé návaznosti na léčbu na lůžkovém neurologickém odd., nebo u případů nejevících známky zlepšení po 6 týdnech ambulantní léčby , u nichž byla vyloučena indikace k neurochirurgickému zákroku
 
VI/4 - zánětlivé nemoci centrálního nervstva/ stavy po meningoencefalitidách/ pokud jsou přítomny spastickoparetické známky
I: GO4, GO5,GO
 • lze poskytnout na doporučení neurologa nebo rehabil. lékaře v návaznosti na odeznění akut. stadia
 • opakovaná kompl. láz. léčba je možná pokud je další ústavní rehabilitace nezbytná a povede k zlepšení zdravotního stavu
 
 VI/5 - hemiparézy a paraparézy cévního původu bez výraznějších psychických změn a se známkami obnovující se funkce
(např. Dubí, Janské lázně, Karviná, Velké Losiny)

I:

 • komplexní lázeňskou léčbu (KLL)  lze poskytnout na doporučení neurologa nebo RHB lékaře, a to co nejdříve po odeznění akutního stadia
 • oOpakovanou KLL lze poskytnout do 24 měsíců po vzniku onemocnění pacientům se závažným postižením, u nichž lze od ústavní rehabilitace očekávat další výrazné zlepšení funkce
 • u každého nemocného je před posláním návrhu nutná konzultace internisty, který se vyjádří o možnosti zatížení léčebnou  tělovýchovou z hlediska kardiovaskulárního aparátu

KI:

 • opakování náhlé CMP > 2x
 • recidiva hemiparéz od 1 roku od první ataky onemocnění
 • nebezpečí embolizace
 • těžké fatické poruchy zejména percepční
 • kouření
 • známky kardiální insuficience
 
VI/6 - Stavy po  poraněních a operacích centrálního a perif. nervstva s poruchami hybnosti, se známkami obnovující se funkce
 • KLL lze poskytnout na dopor. neurologa, neurochirurga, ortopeda nebo RHB lékaře v návaznosti na ukončení hospitalizace
 • opakování kompl. láz. léčby je možné v případě, že další ústavní rehabilitace je nutná a lze od ní očekávat další zlepšení funkce
 
VI/7  - Roztroušená skleróza a jiná demyelinizační onemocnění mimo ataku
G 35, G 36, G 37
 • KLL lze poskytnout na doporučení neurologa po první atace onemnění a zpravidla po 2 letech od ukončení poslední lázeňské léčby

KI:

 • výrazná ataxie
 • pokročilé plegické stavy
 • ataky opakující se do 1 roku.
 
VI/8 - Nervosvalová onemocnění primární, sekundární a degenerativní
G 11, G 12, G 13, G 24.9, G 60, G 70.9, G 71, G 72, G 73
 • KLL lze poskytnout na doporučení neurologa, v návrhu nutno uvézt výsledek kardiolog. vyšetření
 • ve formě KLL lze léčení poskytnout zpravidla 1x za 2 roky, v případě operací a úrazů provázených delší imobilitou i častěji.
 
VI/ 9 - Syringomyelie s paretickými projevy
G 95

I:

 • lázeň. léčbu lze poskytnout na dopor. neurologa
 • ve formě KLL lze léčení poskytnout zpravidla 1x za 2 roky

KI:

 • poruchy dýchací a polykací
VI/10 - Dětská mozková obrna při možnosti samostatné chůze a bez výraz ných psychických změn, za předpokladu udržení pracovní schopnosti nebo soběstatnosti
G 80, G 81, G 82, G 83
 • KLL lze poskytnout na dopor. neurologa nebo rehab. lékaře nemocným do 21 let věku.
 • pokud je ústavní rehabilitace nezbytná lze kompl. láz. léčbu poskytnout i nemocným  starším 21 let, nikoliv častěji než 1x za 2 roky.
 
VI/11 - Parkinsonova choroba
G 20, G 21
 • kompl. láz. léčbu lze poskytnout 1x na doporučení neurologa
 • netýká se parkinsonského syndromu při ateroskleróze

  


 

TOPlist