http://www.neurologiepropraxi.cz/pdfs/neu/2011/04/11.pdf

OBECNÉ POSTUPY / EPILEPTICKÉ ZÁCHVATY
Terapie kumulace epileptických záchvatů

  • podání antikonvulziv zásadně i.v. cestou, vyjímečně možno v úvodu terapie užít rektalní  Diazepam
  • není-li zajištěn žilní přístup, zavést i.v. flexilu, při eventuálním opakovaném neúspěchu  po zvážení situace provést kanylaci v. subclavia
    Iniciální terapie    
    APAURIN i.v. DIAZEPAM i.v
DIAZEPAM per rectum
   
                                                    
  parciální záchvaty   generalizované záchvaty  
  RIVOTRIL i.v.  
DEPAKINE i.v.
EPANUTIN i.v.
KEPPRA i.v.
 
         
 1. stupeň
 
APAURIN (diazepam, amp/2ml/10 mg)
APAURIN 1 amp inj. i.v 10 mg
  • ev opakovat po 5 minutách
DIAZEPAM rectal tube (diazepam, 5 a 10 mg)
DIAZEPAM rectal tube per rectum 5-10 mg
 
DORMICUM (midazolam, amp/5mg)
DORMICUM amp/5mg inj. i.v.
2,5-5 mg bolus (20s)
  • ev opakovat po 5 minutách
 2. stupeň
- parciální záchvaty
 
RIVOTRIL (clonazepam , amp/1ml/1mg)
celk. dávka 10-12mg/d
RIVOTRIL 1-2amp/100 ml FR inf. i.v. 10 min.  
VIMPAT (lacosamide, amp/200mg/20 ml)  
VIMPAT 200mg / 100 ml FR inf 20-60 min  
   
- generalizované záchvaty
 
 
DEPAKINE 3amp(1200mg)/50 ml FR (1ml=24mg)  bolus 15 mg/kg
bolus 0,625 ml/kg
během 5 minut
  • poté přejít na kont. podání
DEPAKINE 3amp(1200mg)/50 ml FR (1ml=24mg) injektomatem i.v.
0,042-0,083 ml/kg/h
  dále dle kliniky a hladin
(300-700 umol/l)
EPANUTIN (phenytoin, amp/250mg)  
EPANUTIN amp inj. i.v. pomalu  (max. 50mg/min)
á 250 mg až do 1000mg
(max 50mg/min)
  • lze zopakovat do celkové dávky 750-1000mg (zvlášť při SE)
  • cílové sérové hladiny 10-20 μg/ml
  • CAVE u pac. s AV bloky, sinusovou tachykardií
VIMPAT (lakosamid, amp/200mg/20 ml)
VIMPAT 200mg / 100 ml FR inf 20-60 min 
TOPlist